Wraz z początkiem stycznia mieliśmy okazję prowadzenia kolejnej grupy na zlecenie ITS – Polish Destination Management BYDGOSZCZ. Serdecznie dziękujemy za powierzenie nam zadań przy organizacji pobytu grupy 80 osób.